+420 222 210 045

Luxusní hodinky

E-shop Hodinky

Luxusní šperky

E-shop Šperky

GDPR

 ZÁSADY, kterými se doplňují obchodní podmínky BENY

1.Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 216/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES ( 94 GDPR).

2. Cílem těchto zásad je poskytnout účastníkům základní informace ohledně zpracování údajů.

3. Tyto zásady doplňují obchodní podmínky BENY spol. s r.o.

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a) Provozovatelem je BENY spol. s r.o. IČ: 63670992 se sídlem Václavské nám. 801/52, Praha 1, e-mailová adresa: info@beny.cz

b) Účastníkem je fyzická osoba, která vyplní a odešle provozovateli vyplněnou objednávku na zboží z webu, popř. vyplněný formulář.

c) Osobními údaji je jméno příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

d) Provozovatel jako správce Osobních údajů také informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů včetně rozsahu práv Účastníka související se zpracováním Osobních údajů.

e) Provozovatel obchoduje se šperky, hodinkami a dalším zbožím a za tímto účelem provozuje e-shop.

f) Provozovatelem jsou zpracovávány údaje Účastníků v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou zboží Provozovatele, při jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem.

g) Provozovatel dále zpracovává osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem provozovatele.

h) Provozovatel je správce osobních údajů a tyto osobní údaje mohou být také zpracovávány smluvními partnery Provozovatele, kteří pro něho zajišťují služby Provozovatele. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci, PPL, FEDEX, ČESKÁ POŠTA, TNT, CARDO, poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení, např. VISA karta.

Účel zpracování osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

a) Pro plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6 odst.1 písmeno b) GDPR). Z uzavřeného závazku vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel musí tak zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písmeno c GDPR).

b) K marketingovým účelům, aby Provozovatel mohl co nejlépe přizpůsobit nabídku svých produktů a služeb a obchodních sdělení.

c) K ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1. písmeno f) GDPR), kterým je řádné a dlouhodobé plnění dohodnutého závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana dobré pověsti Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

d) Provozovatel je správcem osobních údajů a tyto údaje jsou zpracovány smluvními partnery, ale Provozovatel nemá v úmyslu předat Osobní údaje Účastníků do třetí země, mezinárodní organizaci, nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Na Účastníky se vztahuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Účastník bere na vědomí, že odesláním nebo předáním vyplněného registračního formuláře začíná zpracování osobních údajů Provozovatelem.

3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné s Provozovatelem uzavřít smlouvu nebo poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nutné pro poskytnutí konkrétní služby nebo produktu Provozovatele.

4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Pokud se týká Osobních údajů pro marketingové a komerční účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je Účastník vyřazen z databáze pro odeslání komerčních sdělení Provozovatele a to klepnutím na odkaz, který je vždy součástí zaslaného e-mailu s komerčním a marketingovým sdělením.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu uvedenou v souhlasu.

6. V případě uzavření smlouvy dle obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících pět let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi a provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.

7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, budou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

8. Po uplynutí lhůty Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.

9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pravdivé a přesné osobní údaje.

10.Provozovatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

11. Osobní údaje budou zpracováván v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

12. Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti (český-hosting.cz). Provozovatel využívá služby VMS.

14. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání Cookies společnosti na jeho zařízení.

Právo Účastníka související se zpracováním

1. Účastník má právo svůj udělený souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas, to je zejména zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti, či z jiných důvodů uvedených v právních předpisech. Odvolat souhlas lze kdykoli na adrese info@beny.cz.

Účastník má právo

a) požadovat od Provozovatele, jaké Osobní údaje eviduje

b) na opravu poskytnutých Osobních údajů

c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů

d) na omezení zpracování Osobních údajů

e) podat stížnost u Úřadu na ochranu Osobních údajů

3. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu nebo způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese info@beny.cz.

4. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

5. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neodůvodněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

Závěrečná ustanovení

1.Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. Řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou osobních údajů mezi účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem a poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů, činí tak dobrovolně svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 25.5.2018

BENY
Butiky luxusních šperků a hodinek

3 Butiky v Praze

3 Butiky v Praze

Navštivte nás v jednom ze tří obchodů se švýcarskými hodinkami a luxusními šperky v centru Prahy.

OFICIÁLNÍ E-SHOPY

OFICIÁLNÍ E-SHOPY

Nakupujte švýcarské hodinky, luxusní šperky & svatební prsteny v BENY bezpečně a s garancí!

Služby

Služby

Hodinářství & servis hodinek. Šperkařství & zakázková výroba. Autorizovaný servis & prodejce.

Magazín

Chopard - Maison s velkým sdrcem Beny spol. s.r.o. 19.4.2022 0 komentářů

Chopard - Maison s velkým sdrcem

„Maison s velkým srdcem“ – tak bývá často přezdívána společnost Chopard, v jejímž vedení nalezneme i uměleckou ředitelku Caroline Scheufele.

Dozvědět se více
MARCO BICEGO - Ikona italského řemesla Beny spol. s.r.o. 23.8.2021 0 komentářů

MARCO BICEGO - Ikona italského řemesla

Na základě dávné tradice zakořeněné na území, kde se rodily italské šperky, vytvořil Marco Bicego jedinečný a nezaměnitelný styl: rafinované, ale nekonvenční formy luxusu, které doprovází ženy v…

Dozvědět se více
ZENITH CHRONOMASTER SPORT Beny spol. s.r.o. 5.2.2021 0 komentářů

ZENITH CHRONOMASTER SPORT

RYCHLEJŠÍ, UHLAZENĚJŠÍ A SPORTOVNĚJŠÍ S KALIBREM EL PRIMERO MĚŘÍCÍM 1/10 SEKUNDY

Dozvědět se více
Visa Master Maestro American Express Platba hotově Platba převodem Puncovní uřad

Výhody nákupu v jednom z našich 3 butiků BENY v Praze.

Vyberte a vyzkoušejte
si hodinky a šperky osobně!

V jednom ze 3 našich obchodů BENY v Praze. Rádi vám poradíme s výběrem,
vše si vyzkoušíte a budete si
tak jisti správnou volbou !

Vyberte a vyzkoušejte si hodinky a šperky osobně!

Šperky na zakázku
vyrobíme, poradíme!

Snubní & Zásnubní prstenyNebo chcete vyrobit či opravit
jiný šperk? Navštivte šperkařskou
dílnu Beny a budete spokojeni.

Šperky na zakázku  vyrobíme, poradíme!

Hodinky & Servis
největší výběr hodinek na 1 místě

V jednom ze 3 našich obchodů BENY v PrazeV butikových prodejnách Beny
najdete největší výběr luxusních hodinek včetně záručního i pozáručního servisu.

Hodinky & Servis   největší výběr hodinek na 1 místě

Zákaznická podpora

+420 222 210 045

Výhody nákupu v
buticích Beny

Tradice 25 let na trhu v ČR
Vysoká odbornost
Individuální přístup k zákazníkům
Široké portfolio nabízených značek a služeb
Zlatnický ateliér a hodinářský servis
Slevy a dárky k nákupu
Bezpečný nákup s garancí
Zážitek z luxusního nákupu


O nákupu
v eshopu

K nákupu nad Kč 100 tis. doručení s kyticí
K nákupu nad Kč 50 tis. dárek
Sleva za Vaší registraci
Bezpečný nákup s garancí
Doprava ZDARMA

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů Mapa stránek Made by Greg Berry Studio 2022
Doplňkové služby
Darkové balení
Osobní vzkaz
Zaslat MŮJ VÝBĚR e-mailem
Upozornění
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Zobrazit košík